Samtalscoach

  • Vill du hitta dina drivkrafter?
  • Vill du utveckla din vilja?
  • Vill du formulera mål och syfte i livet?
  • Vill du hantera utmaningar?

Coaching är ett kraftfullt verktyg när du står inför ett vägskäl och vill utveckla dig själv och
fungerar bra för den som vill ta ansvar för sitt liv, sina möjligheter och sina relationer.

Coachingen som grundar sig på psykosyntes medvetandegör det som sker när du står inför en förändring i ditt liv eller har hamnat i kris. Syftet är att frigöra din potential.

Ett bra samarbete och engagemang från både coach och klient är den bästa grogrunden för ett bra resultat. Det skapas genom tillit och ömsesidig respekt.

Med insikt, förståelse och ansvar kommer du att påverka ditt liv och ge dig själv en bestående förändring. När du lär dig att det är du själv som väljer och styr kommer ditt syfte i samklang med det liv du önskar leva.

I coachingen arbetar vi i serier av 5 eller 10 samtal. I det första samtalet tittar vi på vad du vill uppnå och formulerar mål. Sedan ägna de följande samtalen åt att hitta en väg att uppnå det uppsatta målet.

Läs mer om mitt paketerbjudande Bli dirigent i din egen orkester >