Paket 1 – Ta kontroll över din ekonomi

Paketet innehåller en kurs om 6 möten
  1. Få en övergripande bild av din ekonomi och dina behov.
  2. En genomgång av nuläget för dina inkomster och utgifter.
  3. En analys av dina inkomster och utgifter och en genomgång av dina utvecklingsområden.
  4. Bli medveten om din attityd till pengar.
  5. Budget med åtgärdsplan.
  6. Uppföljning av budget och dina attityder till pengar.

Vi träffas vid sex möten, de fem första sker varannan vecka och det sjätte mötet ca 4 veckor efter det femte mötet. Varje möte beräknas ta ca 1 timme.
Du kommer att få hemuppgifter till varje möte.

Efter kursen så har du:
  • kontroll över din ekonomi
  • en ekonomisk medvetenhet
  • en förståelse för hur dina tankar påverkar dina beslut om pengar
Kontakta mig för mer information och för att boka ditt paket >