Om mig

Den röda tråden i mitt yrkesliv är att jag alltid har arbetat med människor på olika sätt, vilket är väldigt spännande och utvecklande. Jag har arbetat som privatrådgivare på bank, som rekryteringskonsult och som egen företagare i två roller: Ekonomicoachen och Samtalscoachen i Psykosyntes.

Jag arbetar med individuella mänskliga processer för kvinnor. Min styrka är att hjälpa kvinnor att utvecklas och våga växa utifrån sina unika förutsättningar.
Min närvaro och mitt engagemang ger dig plats för din utveckling. I varje möte finns det möjligheter till nya upptäckter och nya insikter.

Jag har genomgått en treårig utbildning hos HumaNova AB till samtalsterapeut och samtalscoach i psykosyntes. Utbildningen är EMCC-certifierad. Jag är även utbildad civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering.Mitt företag startade jag hösten 2009 och sedan dess har jag tagit emot klienter för coaching, terapi och personlig utveckling.Jag har arbetat inom näringslivet i över 30 år som bland annat privatrådgivare på olika banker och som rekryteringskonsult inom främst ekonomi och bank/finans. Genom mina möten med människor har det vuxit fram ett stort intresse för egen och andras utveckling.

Jag har ett brinnande intresse för människan och fascineras av hennes utvecklingsmöjligheter.

Mina styrkor som coach och terapeut är min närvaro, mitt starka engagemang och mitt stora intresse för att se människor utvecklas.

 Ulla Skoog